Nui xoắn Wakodo - Nhật Bản - Gói 130gr - Từ 9m
5
13
Đã bán
70.000đ
65.000đ
7.1% giảm giá

Nui xoắn Wakodo - Nhật Bản - Gói 130gr - Từ 9m

5
13
Đã bán
70.000đ
65.000đ
7.1% giảm giá
Thông số sản phẩm
Nui
4987244194534
K.3 - M - 03
Bán chạy