Mỳ somen Wakodo - Nhật Bản - Gói 130gr - Từ 5m
5
8
Đã bán
70.000đ
59.000đ
15.7% giảm giá

Mỳ somen Wakodo - Nhật Bản - Gói 130gr - Từ 5m

5
8
Đã bán
70.000đ
59.000đ
15.7% giảm giá
Thông số sản phẩm
4987244194510
K.3 - M - 03
Bán chạy