Mỳ Somen Chubi vị lúa mạch - Nhật Bản - 100gr - Từ 5m
5
67.000đ
49.000đ
26.9% giảm giá

Mỳ Somen Chubi vị lúa mạch - Nhật Bản - 100gr - Từ 5m

5
67.000đ
49.000đ
26.9% giảm giá
Thông số sản phẩm
4573336180549
K.2 - M - 03
Bán chạy