Mỳ Somen tách muối Tanabiki vị rong biển - Nhật Bản - 120gr - từ 7m
5
58.000đ
45.000đ
22.4% giảm giá

Mỳ Somen tách muối Tanabiki vị rong biển - Nhật Bản - 120gr - từ 7m

5
58.000đ
45.000đ
22.4% giảm giá
Thông số sản phẩm
4974657386601
K.2 - M - 03
Bán chạy